Ukážky prvej pomoci SOŠ Poprad – Veľká 2017

Dňa 12. 09. 2017 sa Mládež SČK Poprad zúčastnila ukážok prvej pomoci na SOŠ Poprad – Veľká.

Dňa 12. 09. 2017 sa Mládež SČK Poprad zúčastnila ukážok prvej pomoci na SOŠ Poprad – Veľká.