Ukážky prvej pomoci Špeciálna Základná Škola

Dňa 04. 03. 2016 sa Slovenský Červený kríž Poprad zúčastnil na prednáške a názornej ukážke na Špeciálnej Základnej Škole vo Svite.

Dňa 04. 03. 2016 sa Slovenský Červený kríž Poprad zúčastnil na prednáške a názornej ukážke na Špeciálnej Základnej Škole vo Svite. Deti zo Špeciálnej Základnej školy sa naučili poskytovať prvú pomoc v každej situácií, kde si to prakticky vyskúšali na cvičnej figuríne bábätka. Zároveň sme ich aj poučili o prevencii a intervencii ako reagovať na takéto komplikované situácie.