Ukážky prvej pomoci – Špeciálna ZŠ Svit

Dňa 22.03.2018 sa Mládež SČK Poprad zúčastnila ukážok prvej pomoci na Špeciálnej ZŠ vo Svite. Žiaci, aj keď sa spočiatku hanbili, boli veľmi aktívni a tešili sa, že si mohli vyskúšať KPR na figuríne.

Dňa 22.03.2018 sa Mládež SČK Poprad zúčastnila ukážok prvej pomoci na Špeciálnej ZŠ vo Svite. Žiaci, aj keď sa spočiatku hanbili, boli veľmi aktívni a tešili sa, že si mohli vyskúšať KPR na figuríne.