Ukážky prvej pomoci – Tatranská Lomnica

Dňa 01. 07. 2017 Mládež SČK Poprad zrealizovala ukážky prvej pomoci v Kempe Tatranec v Tatranskej Lomnici.

Dňa 01. 07. 2017 Mládež SČK Poprad zrealizovala ukážky prvej pomoci v Kempe Tatranec v Tatranskej Lomnici.