Ukážky prvej pomoci Tatranská Lomnica

Dňa 06.05.2016 sme v Tatranskej Lomnici realizovali prednášku s názornými ukážkami o prvej pomoci.

Dňa 06.05.2016 sme v Tatranskej Lomnici realizovali prednášku s názornými ukážkami o prvej pomoci. Študentky strednej školy sa naučili a názorne si vyskúšali prvú pomoc pri rozličných poraneniach. Zároveň si precvičili oživovanie na cvičnej figuríne.