Ukážky prvej pomoci Základná škola v Šuňave

Dňa 06. 04. 2016 sme sa zúčastnili prednášky a názornej ukážky na Základnej škole v Šuňave.

Dňa 06. 04. 2016 sme sa zúčastnili prednášky a názornej ukážky na Základnej škole v Šuňave. Žiaci Základnej školy si názorne precvičili oživovanie na našich cvičných figurínach a zároveň si precvičili prvú pomoc pri rôznych poraneniach.