Ukážky prvej pomoci ZŠ Liptovská Teplička

Dňa 17. 02. 2017 Mládež SČK v Poprade realizovala ukážky prvej pomoci na ZŠ Liptovská Teplička v spolupráci s Miestnym spolkom Poprad – mesto.

Dňa 17. 02. 2017 Mládež SČK v Poprade realizovala ukážky prvej pomoci na ZŠ Liptovská Teplička v spolupráci s Miestnym spolkom Poprad – mesto