Ukážky prvej pomoci – ZŠ Nižná brána Kežmarok

Dňa 17.02.2018 sa Mládež SČK Poprad zúčastnila ukážok prvej pomoci na ZŠ Nižná brána v Kežmarku.

Dňa 17.02.2018 sa Mládež SČK Poprad zúčastnila ukážok prvej pomoci na ZŠ Nižná brána v Kežmarku.