Ukážky prvej pomoci – ZŠ Šuňava

Dňa 21.03.2018 sa Mládež SČK Poprad zúčastnila ukážok prvej pomoci na ZŠ Šuňava.

Dňa 21.03.2018 sa Mládež SČK Poprad zúčastnila ukážok prvej pomoci na ZŠ Šuňava.