Ukážky prvej pomoci – ZŠ Tajovského Poprad

Dňa 20.04.2018 sa Mládež SČK Poprad zúčastnila ukážok prvej pomoci na ZŠ Tajovského Poprad. Ukážky boli na tému vzduch ako záchrana života a žiaci si tak vyskúšali KPR na figuríne.

Dňa 20.04.2018 sa Mládež SČK Poprad zúčastnila ukážok prvej pomoci na ZŠ Tajovského Poprad. Ukážky boli na tému vzduch ako záchrana života a žiaci si tak vyskúšali KPR na figuríne.