Ukážky prvej pomoci – ZŠ Vydrník

Dňa 27.03.2018 sa Mládež SČK Poprad zúčastnila ukážok prvej pomoci na ZŠ vo Vydrníku. Žiaci boli veľmi aktívni a tešili sa, že si mohli vyskúšať KPR na figuríne.

Dňa 27.03.2018 sa Mládež SČK Poprad zúčastnila ukážok prvej pomoci na ZŠ vo Vydrníku. Žiaci boli veľmi aktívni a tešili sa, že si mohli vyskúšať KPR na figuríne.