Vianočná kapustnica vo Svite 2016

Dobrí ľudia sa aj v dnešných časoch nájdu! A veru boli sme veľmi potešení, že ľudia prišli a podporili II. ročník pod názvom Vianočná kapustnica – Daruj vianočné dobro.

Dobrí ľudia sa aj v dnešných časoch nájdu! A veru boli sme veľmi potešení, že ľudia prišli a podporili II. ročník pod názvom Vianočná kapustnica – Daruj vianočné dobro.
MS SČK Svit a OZ ROZPUK pripravilo dňa 23.12.2016 dobročinnú udalosť na centrálnom parkovisku pri kostoloch vo Svite, na ktorej sme podávali chutnú vianočnú kapustnicu, okorenenou štipkou dobra, lásky a pomoci druhým. Túto dobročinnú udalosť sme pripravili pre ľudí bez príbytku, ale najmä pre obyvateľov Útulku vo Svite a ich deti, ktoré majú detstvo oveľa ťažšie, ako sme mali my. Atmosféra horiacich sviečok, vôňa kapustnice a vianočné koledy spríjemnili deťom a ich mamám čas Vianoc, čas cez ktorý má najviac vládnuť dobro , láska a šťastie. 
Ďakujeme aj všetkým ľuďom, ktorí neváhali a prišli osobne podporiť udalosť a potešili matky s deťmi darčekom, hračkou, sladkosťou, alebo ovocím a týmto spôsobom sa podelili o dobro ktoré majú v sebe.

M. Zentková, predsedníčka MS SČK Svit