Výzva NTS SR k darovaniu krvi.

VÝZVA NA DAROVANIE KRVI
Za posledné týždne Národná transfúzna služba SR (NTS SR) zaznamenala na svojich odberových pracoviskách pokles darcov krvi, čo sa prejavuje aj poklesom zásob krvných prípravkov. Táto situácia nastáva každoročne v letných mesiacoch, pričom tento rok je špecifický v dôsledku pandémie spôsobenej vírusom COVID-19. Darcov krvi evidujeme menej v dôsledku dovoleniek, cestovateľskej anamnézy, zdravotnej anamnézy. V letných mesiacoch stúpa počet dopravných nehôd a ťažkých úrazov vyžadujúcich si operačný zákrok, potreba krvi zo strany nemocničných zariadení je väčšia v dôsledku bežiacich operačných plánov a transplantačných programov. V nemocničných zariadeniach sú aj napriek letným mesiacom pacienti, ktorí potrebujú k svojej liečbe a k záchrane svojho života krv.
Vyzývame preto darcov krvi, aby prišli darovať svoju vzácnu tekutinu – krv a pomohli tak doplniť zásoby krvných prípravkov, aby sme boli schopní v plnej miere zásobovať nemocničné zariadenia na území Slovenskej republiky krvnými prípravkami.
Od dnešného dňa, tj. 27.7.2020 umožňujeme darcom krvi dostaviť sa na odberové pracoviská NTS SR za účelom darovania krvi aj bez objednania sa na presný čas. Z dôvodu zaistenia bezpečnosti pre darcov krvi a prevencie akumulácie väčšieho počtu darcov krvi na odberových pracoviskách, budú zamestnanci pracovísk NTS SR usmerňovať darcov v zmysle dodržania preventívnych opatrení nariadených ÚVZ SR, vrátane dodržania sociálnych odstupov medzi darcami krvi.
Pre darcov krvi naďalej ponechávame možnosť objednať sa na presný čas darovania krvi. Takto objednaní darcovia budú uprednostnení pred neobjednanými darcami.
Na všetkých odberových pracoviskách NTS SR je naďalej povinnosť dodržiavať prísne bezpečnostné opatrenia zavedené na zabránenie šírenia COVID-19, a to: vypisovanie Checklistu, meranie telesnej teploty, dezinfekcia rúk a povinnosť mať prekryté horné dýchacie cesty.
Vzhľadom k uvoľneniu opatrení týkajúcich sa cestovania do zahraničia, upozorňujeme, že darovať krv môže osoba, ktorá za posledných 14 dní nebola v zahraničí alebo nebola v úzkom kontakte s osobou, ktorá bola v zahraničí.
Darovať krv je možné v pondelok až piatok počas odberových hodín, ktoré sú do 7.00 hod. do 14.00 hod. s výnimkou utorka, kedy je možné prísť darovať krv do 7.00 hod. do 17.00 hod..
Všetky aktuálne informácie ohľadom darovania krvi sa nachádzajú na našej webovej stránke www.ntssr.sk .
Bratislava, 27.7.2020
Kontaktné údaje:
Mgr. Martina Frigová
projektový manažér
0915/915 117
martina.frigova@ntssr.sk

VÝZVA NA DAROVANIE KRVI
Za posledné týždne Národná transfúzna služba SR (NTS SR) zaznamenala na svojich odberových pracoviskách pokles darcov krvi, čo sa prejavuje aj poklesom zásob krvných prípravkov. Táto situácia nastáva každoročne v letných mesiacoch, pričom tento rok je špecifický v dôsledku pandémie spôsobenej vírusom COVID-19. Darcov krvi evidujeme menej v dôsledku dovoleniek, cestovateľskej anamnézy, zdravotnej anamnézy. V letných mesiacoch stúpa počet dopravných nehôd a ťažkých úrazov vyžadujúcich si operačný zákrok, potreba krvi zo strany nemocničných zariadení je väčšia v dôsledku bežiacich operačných plánov a transplantačných programov. V nemocničných zariadeniach sú aj napriek letným mesiacom pacienti, ktorí potrebujú k svojej liečbe a k záchrane svojho života krv.
Vyzývame preto darcov krvi, aby prišli darovať svoju vzácnu tekutinu – krv a pomohli tak doplniť zásoby krvných prípravkov, aby sme boli schopní v plnej miere zásobovať nemocničné zariadenia na území Slovenskej republiky krvnými prípravkami.
Od dnešného dňa, tj. 27.7.2020 umožňujeme darcom krvi dostaviť sa na odberové pracoviská NTS SR za účelom darovania krvi aj bez objednania sa na presný čas. Z dôvodu zaistenia bezpečnosti pre darcov krvi a prevencie akumulácie väčšieho počtu darcov krvi na odberových pracoviskách, budú zamestnanci pracovísk NTS SR usmerňovať darcov v zmysle dodržania preventívnych opatrení nariadených ÚVZ SR, vrátane dodržania sociálnych odstupov medzi darcami krvi.
Pre darcov krvi naďalej ponechávame možnosť objednať sa na presný čas darovania krvi. Takto objednaní darcovia budú uprednostnení pred neobjednanými darcami.
Na všetkých odberových pracoviskách NTS SR je naďalej povinnosť dodržiavať prísne bezpečnostné opatrenia zavedené na zabránenie šírenia COVID-19, a to: vypisovanie Checklistu, meranie telesnej teploty, dezinfekcia rúk a povinnosť mať prekryté horné dýchacie cesty.
Vzhľadom k uvoľneniu opatrení týkajúcich sa cestovania do zahraničia, upozorňujeme, že darovať krv môže osoba, ktorá za posledných 14 dní nebola v zahraničí alebo nebola v úzkom kontakte s osobou, ktorá bola v zahraničí.
Darovať krv je možné v pondelok až piatok počas odberových hodín, ktoré sú do 7.00 hod. do 14.00 hod. s výnimkou utorka, kedy je možné prísť darovať krv do 7.00 hod. do 17.00 hod..
Všetky aktuálne informácie ohľadom darovania krvi sa nachádzajú na našej webovej stránke www.ntssr.sk .
Bratislava, 27.7.2020
Kontaktné údaje:
Mgr. Martina Frigová
projektový manažér
0915/915 117
martina.frigova@ntssr.sk

 

http://korona.redcross.sk/darovanie_krvi_pocas_epidemie_covid-19

http://www.ntssr.sk/index.php