Whirlpool

Dňa 06. 06. 2015 sme sa zúčastnili „Dňa otvorených dverí“, ktorý bol spojený s MDD v spoločnosti Whirlpool Slovakia, s. r. o., kde…

Dňa 06. 06. 2015 sme sa zúčastnili „Dňa otvorených dverí“, ktorý bol spojený s MDD v spoločnosti Whirlpool Slovakia, s. r. o., kde sme zamestnancom spoločnosti a ich rodinným príslušníkom ukázali ako správne poskytnúť prvú pomoc.