Workshop učiteľov – zdravotníkov 2018

Dňa 12.12.2018 Slovenský Červený kríž, územný spolok Poprad organizoval Workshop učiteľov – zdravotníkov na ktorom sa zúčastnilo 30 učiteľov (ZŠ, MŠ, SŠ) z okresu Poprad, Kežmarok. Učitelia sa na tomto workshope dozvedeli novinky v poskytovaní prvej pomoci.

Dňa 12.12.2018 Slovenský Červený kríž, územný spolok Poprad organizoval Workshop učiteľov – zdravotníkov na ktorom sa zúčastnilo 30 učiteľov (ZŠ, MŠ, SŠ) z okresu Poprad, Kežmarok. Učitelia sa na tomto workshope dozvedeli novinky v poskytovaní prvej pomoci.