Zbierka Rotary Klub 2016

Slovenský Červený kríž územný spolok Poprad, zastupený riaditeľkou Ing. Denisou Kučkovskou, prevzal od Rotary Klubu Poprad, zastupeného prezidentkou Ing. Valériou Compernolle, výťažok zo spoločnej zbierky, ktorá prebehla počas vianočných trhov, vo výške 975 Eur. 
Výťažok zo zbierky bude použitý na zakúpenie sušičky prádla do Domu Slovenského Červeného kríža v Spišskej Sobote. 
Všetkým, ktorí prispeli, ešte raz ĎAKUJEME

Slovenský Červený kríž územný spolok Poprad, zastupený riaditeľkou Ing. Denisou Kučkovskou, prevzal od Rotary Klubu Poprad, zastupeného prezidentkou Ing. Valériou Compernolle, výťažok zo spoločnej zbierky, ktorá prebehla počas vianočných trhov, vo výške 975 Eur. 
Výťažok zo zbierky bude použitý na zakúpenie sušičky prádla do Domu Slovenského Červeného kríža v Spišskej Sobote. 
Všetkým, ktorí prispeli, ešte raz ĎAKUJEME