Zbierka Rotary Klub 2018

Dňa 14.01.2019 riaditeľka územného spolku Slovenského Červeného kríža v Poprade, Ing. Denisa Kučkovská, prevzala od Rotary Klubu Poprad výťažok zo zbierky, ktorá prebehla počas vianočných trhov v dňoch 14. až 16. decembra 2018, vo výške 1 882,75 Eur. Z výťažku zo zbierky bude zakúpený mangel značky Miele do Domu Slovenského Červeného kríža v Spišskej Sobote.

Rotary klub inak ako ho poznáme

Dňa 14.01.2019 riaditeľka územného spolku Slovenského Červeného kríža v Poprade, Ing. Denisa Kučkovská, prevzala od Rotary Klubu Poprad výťažok zo zbierky, ktorá prebehla počas vianočných trhov v dňoch 14. až 16. decembra 2018, vo výške 1 882,75 Eur. Z výťažku zo zbierky bude zakúpený mangel značky Miele do Domu Slovenského Červeného kríža v Spišskej Sobote.

Rotary klub inak ako ho poznáme