Dohoda č. 20/36/010/79 uzatvorená podľa §10 ods. 3, ods. 11 a nasl. zákona č. 417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

20201203123923

20201203123945

20201203124002

20201203124021

Ďalšie články