Odovzdávanie Jánskeho plakiet

V stredu 25. novembra 2015 sme vo veľkej zasadačke Mestského úradu v Poprade oceňovali darcov krvi Jánskeho plaketami. Slávnostného oceňovania sa za zúčastnil primátor mesta Poprad, Ing. Jozef Švagerko, obidvaja viceprimátori mesta Poprad, zástupcovia okolitých miest a obcí, zástupcovia NTS Poprad – MUDr. Pavol Repovský a PaedDr. Anna Prcínová. 213 darcov bolo ocenených bronzovou plaketou, 89 striebornou, 27 zlatou, 2 diamantovou a 2 medailou MUDr. Kňazovického. Ďakujeme 🙂