Prednáška prvej pomoci v ZŠ s MŠ v Spišskej Teplici

Dňa 16. 09. 2015 sme uskutočnili prednášku prvej pomoci, ktorej sa zúčastnili žiaci 7. a 8. ročníka ZŠ s MŠ v Spišskej Teplici.