Športový deň na Okresnom úrade v Poprade

Dňa 18. 09. 2015 sme boli prizvaní Okresným úradom Poprad na športový deň, kde sme si pre zamestnancov úradu pripravili nácvik prvej pomoci na figuríne.