Súťaž mladých zdravotníkov

Dňa 22. 04. 2015 sme sa opäť stretli s našimi mladými zdravotníkmi vo viacúčelovej hale Aréna Poprad, kde sme si overili ich vedomosti z poskytovania prvej pomoci na realisticky znázornených poraneniach: