Ukážka prvej pomoci, Súkromné gymnázium na Rovnej ulici Poprad

Dňa 25. 06. 2015 sme organizovali prednášku a ukážku prvej pomoci pre Súkromné gymnázium na Rovnej ulici v Poprade, ktorá sa uskutočnila pri cyklistickom chodníku na Kvetnici.