Ukážka prvej pomoci, ZŠ s MŠ Lučivná

Dňa 25. 06. 2015 sme sa stretli s našimi malými kamarátmi v ZŠ s MŠ v Lučivnej, kde sme im ukázali ako správne poskytnúť prvú pomoc. Detičky mali možnosť vyskúšať si oživovanie na cvičných figurínach. Toto školské zariadenie navštevujeme už niekoľko rokov, a to aj zásluhou podpredsedu ÚzS SČK Poprad p. Vladimíra Franka.