Ukážky prvej pomoci Špeciálna Základná Škola

Dňa 04. 03. 2016 sa Slovenský Červený kríž Poprad zúčastnil na prednáške a názornej ukážke na Špeciálnej Základnej Škole vo Svite.