Vysvedčenia

Deň 30. 01. 2015 bol významným nielen pre žiakov základných a študentov stredných škôl, ktorí za svoje vedomosti získali polročné vysvedčenie. Tento deň bol významným aj pre klientov nášho sociálneho zariadenia Dom SČK Poprad – Spišská Sobota, ktorým sme za ich snahu a účasť pri rôznych aktivitách taktiež odovzdali polročné vysvedčenie a na chvíľku im pripomenuli školské časy.