Krízová pomoc poskytovaná prostredníctvom telekomunikačných technológií

Krízová pomoc poskytovaná prostredníctvom tel. technológií

Krízová pomoc poskytovaná prostredníctvom  tel. technológií, je poskytovaná fyzickej osobe, ktorá je v krízovej situácií, alebo inej obťažnej životnej situácií, ktorú nemôže riešiť vlastnými silami.  § 53 zák. 448/2008 Z. z.

Linka pre krízovú pomoc: +421 918 909 614