Kurz prvej pomoci s možnosťou získania EC

Európske referenčné centrum pre vzdelávanie prvej pomoci v Paríži (EFAC) obnovilo 3. apríla 2008 európsku akreditáciu kurzov prvej pomoci Slovenskému Červenému krížu (SČK). Výučba prvej pomoci v kurzoch SČK je v súlade s európskymi odporúčaniami Červeného kríža/Červeného polmesiaca. Táto akreditácia zaručuje vydávaným certifikátom SČK celoeurópsku platnosť.

Kurz je určený pre verejnosť, organizácie, BOZP ….

Rozšírený kurz prvej pomoci pre základné školy 33-hodinový
Rozšírený kurz prvej pomoci pre stredné školy 33-hodinový
Kurzy sú schválené Ministerstvom školstva SR, č. 2750/1996-15, dňa 1. 2. 1997

Dĺžka kurzu je 16 alebo 33 vyučovacích hodín. Účastníci po úspešnom ukončení dostanú Európsky certifikát o absolvovaní kurzu prvej pomoci, ktorý je v slovensko-anglickom jazyku s dobou platnosti 3 roky. Po uplynutí tejto doby je potrebné preškolenie v rozsahu 8 hodín.

Učebný plán:
Všeobecné zásady poskytovania prvej pomoci; stavy bezprostredne ohrozujúce život; zásady poskytovania prvej pomoci pri rôznych poraneniach; použitie jednotlivých zdravotníckych pomôcok, ktoré obsahuje lekárnička, autolekárnička.

Cena kurzu je:

16 hod. kurz:  60€ kurz + 8,50 € Európsky certifikát

Cena individuálneho 16 hod. kurzu: 190 € + 8,50 € Európsky certifikát

33 hod. kurz: 120 € kurz + 8,50 € Európsky certifikát (minimálne 5 osôb v skupine)

Cena individuálneho 33 hod. kurzu: 350 € + 8,50 € Európsky certifikát