O nás

SČK pôsobí v zmysle zákona č. 460/2007 Z.z. o Slovenskom Červenom kríži a o ochrane znaku a názvu ČK, je nezávislá právnická osoba s neziskovým hospodárením.

Slovenský Červený kríž je súčasťou Medzinárodného hnutia Červeného kríža a Červeného polmesiaca. Je členom Medzinárodnej federácie spoločností Červeného kríža a Červeného polmesiaca a pôsobí v súlade so základnými princípmi Medzinárodného hnutia Červeného kríža a Červeného polmesiaca (ľudskosť, nestrannosť, neutralita, nezávislosť, dobrovoľná služba, jednota a svetovosť), Štatútom Medzinárodného hnutia Červeného kríža a Červeného polmesiaca, smernicami a ďalšími dokumentmi prijatými Medzinárodným hnutím Červeného kríža a Červeného polmesiaca.

Na Sneme ÚzS SČK Poprad v máji 2017 boli zvolení :

Členovia Územnej rady ÚzS SČK Poprad:
Moravčík Ladislav, Mgr., Predseda
Frank Vladimír Albert, Podpredseda
Rothová Eva, Podpredsedníčka
Knappová Viera
Kubíková Božena
Prcínová Anna, PhDr.

Členovia Kontrolnej rady ÚzS SČK Poprad:
Harabinová Beáta, Ing., Predsedníčka
Vojsovičová Eva, Ing.
Kaprálová Ivana, Bc