O nás

SČK pôsobí v zmysle zákona č. 460/2007 Z.z. o Slovenskom Červenom kríži a o ochrane znaku a názvu ČK, je nezávislá právnická osoba s neziskovým hospodárením.

Slovenský Červený kríž je súčasťou Medzinárodného hnutia Červeného kríža a Červeného polmesiaca. Je členom Medzinárodnej federácie spoločností Červeného kríža a Červeného polmesiaca a pôsobí v súlade so základnými princípmi Medzinárodného hnutia Červeného kríža a Červeného polmesiaca (ľudskosť, nestrannosť, neutralita, nezávislosť, dobrovoľná služba, jednota a svetovosť), Štatútom Medzinárodného hnutia Červeného kríža a Červeného polmesiaca, smernicami a ďalšími dokumentmi prijatými Medzinárodným hnutím Červeného kríža a Červeného polmesiaca.

Na Sneme ÚzS SČK Poprad v decembri 2023 boli zvolení :

Územná rada územného spolku SČK Poprad:
Rothová Eva, Predsedníčka/Podpredsedníčka
Knappová Viera
Prcínová Anna, PhDr.
Halavin Brezovská Barbora, MUDr.
Danko Jaroslava, Ing.

Kontrolná rada územného spolku SČK Poprad:
Vosovičová Eva, Ing., Predsedníčka
Harabinová Beáta, Ing.
Kaprálová Ivana, Mgr.