Oceňovanie 2016

Dňa 23. novembra 2016 Územný spolok SČK v  Poprade oceňoval bezpríspevkových darcov krvi Janského plaketami a Kňazovického medailou.

Celkovo bolo v okresoch Poprad a Kežmarok ocenených spolu 416 darcov.

Z toho bolo ocenených:

  • 266 darcov bronzovou Jánskeho plaketou,
  • 101 darcov striebornou Jánskeho plaketou,
  • 38 darcov zlatou Jánskeho plaketou,
  • 8 darcovia diamantovou Jánskeho plaketou a
  • 3 darcovia medailou MUDr. Kňazovického.

ÚzS SČK Poprad zaznamenal v roku 2016 nárast počtu ocenených bezpríspevkových darcov krvi. V roku 2016 darovalo krv 416 darcov, oproti roku 2015, kedy bolo 333 ocenených darcov, sa počet darcov zvýšil o 83, čo predstavuje nárast o 24,92 %. Čo sa týka počtu, najvyšší nárast bol zaznamenaný u darcov ocenených diamantovou Janského plaketou (nárast oproti roku 2015 o 300 %). Celkový počet darcov sa v roku 2016 zvýšil oproti minulému roku 2015.

0