Organizačná štruktúra

Sekretariát územného spolku Poprad:

Ing. Denisa Kučkovská, riaditeľka
Veronika Firtová Škvarová, asistentka riaditeľky

Martina Martinková, ekonómka

Marta Dalecká, personalistika, mzdy, ekonomická pracovníčka

Mgr. Lucia Kraková, koordinátorka programov SČK    

Miriam Bukatová, vedúca stravovacích služieb

Jedáleň, Banícka ul.:
Inga Korenková, prevádzkárka jedálne
Blanka Nováková, kuchárka
Vladimír Zavarský, kuchár
Denisa Barabasová, kuchárka
Mária Hadzimová, pomocná sila v kuchyni
Zuzana Marosiová, pomocná sily v kuchyni
Marcela Grexová Fabíková, pracovníčka rozvozu obedov
Tomáš Bašista, pomocná sila pri rozvoze obedov
Jozef Krejsa, správca budovy

Jedáleň Dom SČK, Spišská Sobota:
Renáta Jakubcová, prevádzkárka jedálne 
Žofia Ondrušová, kuchárka
Dana Nagyová, kuchárka
Mária Rusnáková, kuchárka
Jarmila Bondrová, pomocná sila v kuchyni
Vladimír Halibožek, pomocná sila v kuchyni
Darina Šarišská, pomocná sila v kuchyni
Ľubomír Pitoňák, pracovník rozvozu obedov
Miroslav Stangl, pomocná sila rozvozu obedov
Michal Novák, pracovník zariadenia sociálnych služieb
Mária Pompová, pomocná sila rozvozu obedov

Zariadenie opatrovateľskej služby, Dom SČK, Spišská Sobota
Mgr.Lucia Labudová, vedúca lôžkovej časti
Bc. Peter Lajda, inštruktor sociálnej rehabilitácie, prepravná služba
Iveta Farkašovská, zdravotná sestra
Lýdia Mrovková, opatrovateľka
Mária Kočišková, opatrovateľka
Marcela Suriaková, opatrovateľka
Alena Kolumberová, opatrovateľka
Mariana Slobodníková, upratovačka