Organizačná štruktúra

Sekretariát územného spolku Poprad:
Ing. Denisa Kučkovská, riaditeľka
Ing. Katarína Kopnická, ekonómka
Mgr. Anežka Cmorejová,
sociálna pracovníčka, koordinátorka pre vzdelávanie    

Klaudia Móricová, koordinátorka pre BDK

Dom SČK, Spišská Sobota:
Mgr.Lucia Labudová, vedúca lôžkovej časti
Miriam Bukatová, vedúca jedálne

Územná rada ÚzS SČK Poprad:
Moravčík Ladislav, Mgr., predseda
Rothová Eva, podpredseda                                                     
                                                       
Knappová Viera
Kubíková Božena
Prcínová Anna, PhDr.

Vladimír Frank

Marko Suchanovský, podpredseda Mládeže SČK Poprad

Kontrolná rada ÚzS SČK Poprad:
Kaprálová Ivana, predseda         

Ing. Harabinová Beáta 

Ing. Vosovičová Simona