Poďakovanie Mestu Poprad

Poďakovanie Mestu Poprad

Slovenský Červený kríž, územný spolok Poprad ďakuje Mestu Poprad za poskytnutú dotáciu vo výške 10 000 eur na úhradu nákladov súvisiacich s vymaľovaním a výmenou podlahy v Zariadení opatrovateľskej služby v Dome Slovenského Červeného kríža v Poprad-Spišskej Sobote.

Ďalšie články