Poďakovanie Mestu Poprad

Slovenský Červený kríž, územný spolok Poprad ďakuje za poskytnutú dotáciu Mesta Poprad v hodnote 16.500,– € na vymaľovanie, opravu a náter dvier, okien, zárubní priestorov kuchyne, jedálne, chodby Domu SČK, výmenu podlahy v priestoroch Zariadenia opatrovateľskej služby v Dome SČK, nákup PHM do štyroch vozidiel na rozvoz obedov seniorom mesta Poprad.


Slovenský Červený kríž, územný spolok Poprad ďakuje Mestu Poprad za poskytnutú dotáciu vo výške 3 500 Eur na humanitárnu činnosť súvisiacu s hromadným prílevom cudzincov na územie mesta Poprad spôsobeným ozbrojeným konfliktom na území Ukrajiny.


Slovenský Červený kríž, územný spolok Poprad ďakuje Mestu Poprad za poskytnutú dotáciu vo výške 3 500 Eur na humanitárnu činnosť súvisiacu s hromadným prílevom cudzincov na územie mesta Poprad spôsobeným ozbrojeným konfliktom na území Ukrajiny.


Ďalšie články