Poďakovanie Mestu Poprad

Slovenský Červený kríž, územný spolok Poprad ďakuje Mestu Poprad za poskytnutú dotáciu vo výške 3 500 eur na humanitárnu činnosť súvisiacu s hromadným prílevom cudzincov na územie mesta Poprad spôsobeným ozbrojeným konfliktom na území Ukrajiny.


Slovenský Červený kríž, územný spolok Poprad ďakuje Mestu Poprad za poskytnutú dotáciu vo výške 10 000 eur na úhradu nákladov súvisiacich s vymaľovaním a výmenou podlahy v Zariadení opatrovateľskej služby v Dome Slovenského Červeného kríža v Poprad-Spišskej Sobote.

Ďalšie články