Poďakovanie Mestu Svit

Slovenský Červený kríž, územný spolok Poprad ďakuje Mestu Svit za poskytnutú dotáciu vo výške 360,-€ na podujatia organizované miestnym spolkom SČK – Svit.

Ďalšie články