Poďakovanie MPSVaR SR

ÚzS SČK Poprad ďakuje Ministerstvu práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky za poskytnutie dotácie na podporu rozvoja sociálnych služieb v hodnote 1.700,– € na zakúpenie polohovacích kresiel pre klientov Zariadenia opatrovateľských služieb v Dome SČK v Poprade.


Ďalšie články