Poďakovanie Nadácií Veolia

Poďakovanie Nadácií Veolia

Klientom Zariadenia opatrovateľskej služby v Dome SČK v Poprad – Spišská Sobota je venovaný finančný príspevok z mimoriadneho grantového programu Zamestnanecké granty, ktorý je zameraný na pomoc klientom v sociálnej oblasti. V rámci zamestnaneckého grantu môžeme našim klientom vytvoriť krásnú terapeutickú záhradu. Našim cieľom je aby čo najviač času trávili s príbuznými alebo so svojimi známymi pri šálke dobrého čaju v príjemnom rozkvitnutom prostredí našej záhrady. Tento projekt sa uskutočnil vďaka podpore Nadácií Veolia.Úprimne ďakujeme.

Ďalšie články