Poďakovanie Obci Ľubica

Slovenský Červený kríž, územný spolok Poprad ďakuje Obci Ľubica za poskytnutie dotácie vo výške 800,-€ na podujatia organizované Miestnym spolkom SČK – Ľubica.

Ďalšie články