Poďakovanie Obci Ľubica

Slovenský Červený kríž, územný spolok Poprad ďakuje Obci Ľubica za poskytnutie dotácie vo výške 250,-€ na podujatia organizované Miestnym spolkom SČK Ľubica.


Ďalšie články