Poďakovanie Obci Spišské Bystré

Slovenský Červený kríž, územný spolok Poprad ďakuje Obci Spišské Bystré za poskytnutie dotácie vo výške 500,-€ na podujatia organizované Miestnym spolkom SČK – Spišské Bystré.

Ďalšie články