Poďakovanie Prešovskému samosprávnemu kraju  – Výzva predsedu PSK.

Slovenský Červený kríž, územný spolok Prešovskému samosprávnemu kraju za poskytnutú dotáciu vo výške 2 200 Eur na opravu výťahu v Dome Slovenského Červeného kríža.

vyzva-predsedu-editovatelne-pdf

Ďalšie články