Povolenie návštev od 1.5.2022

V súlade s Nariadením vlády č. 735/2021 sú návštevy v Zariadení opatrovateľskej služby v Dome Slovenského Červeného kríža v Poprad – Spišská Sobota od 1.5.2022 povolené za nasledovných podmienok:

  • Termín návštevy je potrebné vopred dohodnúť na tel. čísle 052 776 90 19.
  • Návštevy sú realizované vo vonkajších priestoroch aj v interiéri zariadenia, dĺžka návštevy max. 1 hodina.
  • Návšteva je povinná si pri vstupe do budovy dezinfikovať ruky a počas celej doby návštevy mať nasadený respirátor.
  • Návšteva je povinná dodržiavať protiepidemiologické opatrenia a riadiť sa pokynmi zamestnancov ZOS.
  • Zákaz návštev naďalej platí u osôb s príznakmi akútneho respiračného ochorenia.

Ďalšie články