Povolenie návštev od 22.12.2021

V súlade s Nariadením vlády č. 735/2021 sú návštevy v Zariadení opatrovateľskej služby v Poprad – Spišská Sobota od 22.12.2021 povolené za nasledovných podmienok:

  • Termín návštevy je potrebné vopred dohodnúť na tel. čísle 052 776 90 19.
  • Návštevy sú realizované v interiéri zariadenia max. 1osoba/1hodina.
  • Návšteva sa preukazuje pri príchode negatívnym Ag alebo PCR testom nie starším ako 24hodín.
  • Návšteva je povinná byť vybavená respirátorom počas celej doby návštevy,  podrobiť sa dezinfekcii rúk, 2m odstup a priniesť si zo sebou čestné prehlásenie o tom, že nebola v kontakte s pozitívnom osobou.
  • Zákaz návštev naďalej platí u osôb s príznakmi akútneho respiračného ochorenia.
  • Návšteva je povinná dodržiavať protiepidemiologické opatrenia a riadiť sa pokynmi zamestnancov ZOS.

Ďalšie články