Zber šatstva

 

Územný spolok organizuje zber šatstva a obuvi. Je to možnosť pomôcť ľuďom v nepriaznivých sociálnych situáciách, ktorí nemajú zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojovanie základných životných potrieb ako napr. ľudia bez domova, obyvatelia v sociálnej núdzi alebo v mimoriadne nepriaznivej či krízovej životnej situácii z ktorej sa nedokážu sami dostať vlastným pričinením – s príjmom pod úrovňou životného minima, či obyvateľom zasiahnutých živelnými pohromami. 

Darovať môžete oblečenie pre deti a dospelých, posteľnú bielizeň, uteráky, obuv, hračky a iné. Zároveň žiadame darcov, aby veci priniesli zabalené v igelitových vreciach, prípadne taškách. Šatstvo môžete odovzdať v Dome Slovenského Červeného kríža v Spišskej Sobote na Sobotskom námestí 48, od pondelka do piatku v čase 7:00 do 15:00. Uloženie vecí treba vopred telefonicky nahlásiť na tel. čísle 052/776 90 19 alebo 0901 704 259.

Momentálne zber šatstva je pozastavený až do odvolania.