Darujte 2% dane

Vážení priatelia.

Poukázaním 2% z dane Slovenskému Červenému krížu pomôžete mnohým ľuďom v ohrození života. Keďže daň ste už daňovému úradu tak, či tak uhradili, nestojí vás to nič, iba pár minút času. Čo konkrétne podporíte?

  • Získavanie dobrovoľných darcov krvi
  • Výučbu prvej pomoci pre deti, mládež a dospelých
  • Kurzy pre opatrovateľky
  • Prípravu dobrovoľníkov a pomoc pri katastrofách

Ako postupovať pri darovaní 2% z dane?
Zamestnanec požiada o ročné zúčtovanie dane svojho zamestnávateľa, ktorá mu vystaví “Potvrdenie o zaplatení dane”. Zamestnanec si sám vyplní tlačivo “Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2% zaplatenej dane”. Obe tlačivá doručí príslušnému daňovému úradu.
SZČO (právnické osoby) darujú daň vyplnením príslušnej tabuľky v daňovom priznaní.

Všetkým, ktorí nás podporili, zo srdca ďakujeme!

ÚDAJE O PRIJÍMATEĽOVI
Obchodné meno (názov): Slovenský Červený kríž, územný spolok Prešov
Právna forma: Slovenský Červený kríž
Sídlo: Jarková 45, 08001 Prešov

IČO: 00416231
DIČ: 2020544306
IBAN: SK5102000000000005830572