Nezištná pomoc pre deti a ich rodičov z Ukrajiny

Od 17.3 sme vozili stravu aj všetko potrebné každý deň vrátane sviatkov a víkendov do ubytovne Prešovský samosprávny kraj a ubytovne Mesto Prešov – Oficiálna stránka.

Od 1.10 si k nám chodia deti aj ich rodičia po balenú stravu priamo na SČK Prešov. Ďakujeme všetkým darcom za nezištnú pomoc.