Kurz opatrovania – 22.5.2019 – 24.6.2019

Slovenský Červený kríž, územný spolok Prievidza otvára KURZ OPATROVANIA, v termíne od 22. mája do 24. júna 2019.

Slovenský Červený kríž, územný spolok Prievidza otvára KURZ OPATROVANIA, v termíne od 22. mája do 24. júna 2019.

Cena za 226 hodinový kurz je pre samoplatcov 300 €, alebo možnosť preplatenia cez UPSVaR v Prievidzi pre evidovaných nezamestnaných.

Viac informácii o Kurze opatrovania nájdete na našej webstránke v ľavom paneli v sekcii Kurz opatrovania.