Kurz opatrovania – 24.1.2019 – 22.2.2019

Slovenský Červený kríž, územný spolok Prievidza otvára KURZ OPATROVANIA, v termíne od 24. januára do 22. februára 2019.

Slovenský Červený kríž, územný spolok Prievidza otvára KURZ OPATROVANIA, v termíne od 24. januára do 22. februára 2019.

Cena za 226 hodinový kurz je pre samoplatcov 300 €, alebo možnosť preplatenia cez UPSVaR v Prievidzi pre evidovaných nezamestnaných.

Viac informácii o Kurze opatrovania nájdete na našej webstránke v ľavom paneli v sekcii Kurz opatrovania.