Kurz opatrovania pre dospelých – 27.1.2023 – 28.2.2023

Slovenský Červený kríž, územný spolok Prievidza otvára KURZ OPATROVANIA, v termíne od 27. januára do 28. februára 2023.

Pre evidovaných nezamestnaných možnosť preplatenia cez UPSVaR v Prievidzi.

Viac informácii o Kurze opatrovania nájdete na našej webstránke v ľavom paneli v sekcii Kurz opatrovania.