Kurz opatrovania – 31.5.2021 – 30.6.2021

Slovenský Červený kríž, územný spolok Prievidza otvára KURZ OPATROVANIA, v termíne od 31. mája do 30. júna 2021.

Cena za 226 hodinový kurz je pre samoplatcov 370 €, alebo možnosť preplatenia cez UPSVaR v Prievidzi pre evidovaných nezamestnaných.

Viac informácii o Kurze opatrovania nájdete na našej webstránke v ľavom paneli v sekcii Kurz opatrovania.