Kurz opatrovania – 7.6.2018 – 3.7.2018

Slovenský Červený kríž, územný spolok Prievidza otvára KURZ OPATROVANIA, v termíne od 7. júna do 3. júla 2018.

Slovenský Červený kríž, územný spolok Prievidza otvára KURZ OPATROVANIA, v termíne od 7. júna do 3. júla 2018.

Cena za 226 hodinový kurz je pre samoplatcov 300 €, alebo možnosť preplatenia cez UPSVaR v Prievidzi pre evidovaných nezamestnaných.

Viac informácii o Kurze opatrovania nájdete na našej webstránke v ľavom paneli v sekcii Kurz opatrovania.