Kurz opatrovania detí – 3.5.2018 – 30.5.2018

Slovenský Červený kríž, územný spolok Prievidza otvára novoakreditovaný KURZ OPATROVANIA DETÍ, v termíne od 3. mája do 30. mája 2018

Slovenský Červený kríž, územný spolok Prievidza otvára novoakreditovaný KURZ OPATROVANIA DETÍ, v termíne od 3. mája do 30. mája 2018.

Cena za 226 hodinový kurz je pre samoplatcov 350,00 €, alebo možnosť preplatenia cez UPSVaR v Prievidzi pre evidovaných nezamestnaných.

Kurz je zameraný na starostlivosť o deti do 3 rokov, resp. o deti s nepriaznivým zdravotným stavom do 6 rokov.

Kurz je rozdelený na časť:

  • teoretickú (pedogogickú a zdravotnícku),
  • praktickú

Pre koho je kurz určený:

  • nepedagogickí zamestnanci, ktorí pracujú v predškolských zariadeniach
  • opatrovateľky detí, ktoré si chcú založiť na opatrovanie detí živnosť na podnikanie
  • hracie centrá pre detí a pod.
  • študenti po skončení strednej školy, ktorí chcú pracovať v zahraničí ako opatrovatelia detí
  • mamičky, starí rodičia a široká verejnosť, všetci tí, ktorí majú záujem rozšíriť si vedomosti a vzdelávať sa

Viac informácii o Kurze opatrovania detí a formulár na prihlásenie nájdete na našej webstránke v ľavom paneli v sekcii Kurzy opatrovania – Kurzy opatrovania detí