Kurz opatrovania dospelých – 24.2.2022 – 28.3.2022

Slovenský Červený kríž, územný spolok Prievidza otvára KURZ OPATROVANIA, v termíne od 24. februára do 28. marca 2022.

Cena za 226 hodinový kurz je pre samoplatcov 350 €, alebo možnosť preplatenia cez UPSVaR v Prievidzi pre evidovaných nezamestnaných.

Viac informácii o Kurze opatrovania nájdete na našej webstránke v ľavom paneli v sekcii Kurz opatrovania.